Mystery_girl

119 tekstów – auto­rem jest Mys­te­ry_girl.

Nie wiem jak ty to ro­bisz, że w moich myślach jest ty­le radości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 19:44

W ta­kie deszczo­we dni jak ten, lu­bię so­bie za­parzyć ku­bek gorącej herbaty
i wraz z unoszącą się z niej parą
za­topić w marzeniach... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2018, 19:14

28.02.2018

Dzi­siaj chciałabym zniknąć. To je­den z tych gor­szych wie­czorów, w których chciałoby się do ko­goś przy­tulić, ale te­go ko­goś brak...chciałabym poczuć blis­kość...do­tyk...i to poczu­cie, że jest się ważnym. Chciałabym by ktoś tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2018, 22:55

I co z ty­mi emocjami??

Pod­da­wać się im czy od­pierać i nie poz­wa­lać by na­mi rządziły...

Pew­nie, że znam odpowiedź.

Tyl­ko dlacze­go to ta­kie trudne??

...bo w większości przy­padków lęk przed emoc­ja­mi po­wodo­wany jest strachem, lękiem przed kon­sekwen­cja­mi naszych wy­borów, uczuć.

Ehhh te emocje...

Zaskoczenie...złość...radość...smutek...żal...zdziwienie...strach...zadowolenie...miłość...wstyd...

zażenowanie...zakłopotanie...tęsknota...satysfakcja...odprężenie...ekscytacja...wdzięczność...

za­dowo­lenie...błogość...poczu­cie wi­ny...ul­ga...i wiele, wiele innych...

A ja­kich emoc­ji Ty naj­bar­dziej się boisz?? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2018, 11:04

...bo we mnie skry­wa się cała pa­leta emoc­ji; Nieod­gadnionych i głębo­ko scho­wanych myśli. Uczuć czar­nych i mrocznych, i jed­nocześnie wiel­ka niewin­ność. I to ciągłe py­tanie - jak to w ogóle możli­we, że w jed­nej oso­bie może być ty­le sprzeczności?? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 16:29

02.06.2017

Może fak­tycznie nie jes­tem jeszcze go­towa na to wszys­tko, co mnie cze­ka. Tak bar­dzo próbuję być jak in­ni, że zu­pełnie nie wychodzi mi by­cie sobą. A sko­ro nie pot­ra­fię być sobą, to skąd mam wie­dzieć cze­go pragnę??

Odtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 2 czerwca 2017, 21:18

To wbrew po­zorom trud­na sztu­ka nau­czyć się siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2017, 23:03

Po deszczu świat jest piękniejszy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 września 2016, 09:12

Dzi­siaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem i kawą, i tyl­ko nie wiem, który za­pach bar­dziej przy­pomi­na mi Ciebie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 czerwca 2016, 20:08

z serii MIGAWKI Z ŻYCIA

- Proszę mi po­wie­dzieć jak się pa­ni dzi­siaj czuje?

- Dzi­siaj czuję się gorzej jak os­tatnio - od­po­wie­działa, próbując zacho­wać spokój i rozsądek, ale ta wszecho­gar­niająca ją roz­pacz i bez­nadziej­ność spra­wiły, że z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 maja 2016, 09:40

Mystery_girl

Lubię uwieczniać swoje myśli na papierze, ale pełno też ich na fotografiach... http://lovely-photo.flog.pl Odtwórz Powyższa nutka jest moją ulubioną z wszystkich ulubionych (a sporo takich mam!) Chociaż ostatnio zakochałam się w brzmieniach Chata Baker'a Odtwórz ...i akustycznej wersji "Scarlett" Odtwórz ~Bo w Internecie najważniejsze są słowa i wyobraźnia.~ GG: 10935943

Zeszyty
  • Ulubione – poczy­tam i się zas­ta­nowię...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mystery_girl

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 lipca 2018, 19:44Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Nie wiem jak ty [...]

17 maja 2018, 19:14Mystery_girl do­dał no­wy tek­st W ta­kie deszczo­we dni [...]

28 lutego 2018, 22:55Mystery_girl do­dał no­wy tek­st 28.02.2018

17 lutego 2018, 15:56apoo sko­men­to­wał tek­st ...bo we mnie skry­wa [...]

13 lutego 2018, 00:33JaiTy sko­men­to­wał tek­st I co z ty­mi [...]

12 lutego 2018, 15:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st I co z ty­mi [...]

12 lutego 2018, 11:15carolyna sko­men­to­wał tek­st I co z ty­mi [...]

12 lutego 2018, 11:04Mystery_girl do­dał no­wy tek­st I co z ty­mi [...]

11 lutego 2018, 12:24$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st ...bo we mnie skry­wa [...]

10 lutego 2018, 16:29Mystery_girl do­dał no­wy tek­st ...bo we mnie skry­wa [...]