Mystery_girl

114 tekstów – auto­rem jest Mys­te­ry_girl.

02.06.2017

Może fak­tycznie nie jes­tem jeszcze go­towa na to wszys­tko, co mnie cze­ka. Tak bar­dzo próbuję być jak in­ni, że zu­pełnie nie wychodzi mi by­cie sobą. A sko­ro nie pot­ra­fię być sobą, to skąd mam wie­dzieć cze­go pragnę??

Odtwórz  

dziennik
zebrał 12 fiszek • 2 czerwca 2017, 21:18

To wbrew po­zorom trud­na sztu­ka nau­czyć się siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2017, 23:03

Po deszczu świat jest piękniejszy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 września 2016, 09:12

Dzi­siaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem i kawą, i tyl­ko nie wiem, który za­pach bar­dziej przy­pomi­na mi Ciebie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 czerwca 2016, 20:08

z serii MIGAWKI Z ŻYCIA

- Proszę mi po­wie­dzieć jak się pa­ni dzi­siaj czuje?

- Dzi­siaj czuję się gorzej jak os­tatnio - od­po­wie­działa, próbując zacho­wać spokój i rozsądek, ale ta wszecho­gar­niająca ją roz­pacz i bez­nadziej­ność spra­wiły, że z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 maja 2016, 09:40

Dzi­siaj mam nas­trój na deszcz.

...i broń Boże nie dla­tego, że jest mi smutno...

Nie jest mi smutno.

...po pros­tu cza­sem tak mam, że lu­bię poczuć za­pach deszczu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 maja 2016, 10:15

...o po­ran­ku przy ka­wie...w let­nim, po­ran­nym słońcu...w chłod­ne, zi­mowe dni, cza­sem w je­sien­nym deszczu, z wiat­rem we włosach i szu­mem drzew...i zaw­sze z apa­ratem w dłoni... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 maja 2016, 08:54

Cza­sami przeszłość do nas wra­ca;
Właśnie wte­dy, gdy naj­bar­dziej chcieli­byśmy o niej zapomnieć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 maja 2016, 08:13

Jut­ro może być lep­sze od dziś...NIE - źle to napisałam...
JUT­RO BĘDZIE LEPSZE 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2016, 08:13

23.04.2016

W głowie kotły je mi się wiele złych myśli, emoc­ji. Siadam, łzy zaczy­nają mi nachodzić do oczu i nie umiem ich już pow­strzy­mać. Po­tem so­bie myślę - daj spokój, ogar­nij się, weź [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2016, 21:56

Mystery_girl

Lubię uwieczniać swoje myśli na papierze, ale pełno też ich na fotografiach... http://lovely-photo.flog.pl Odtwórz Powyższa nutka jest moją ulubioną z wszystkich ulubionych (a sporo takich mam!) Chociaż ostatnio zakochałam się w brzmieniach Chata Baker'a Odtwórz ...i akustycznej wersji "Scarlett" Odtwórz ~Bo w Internecie najważniejsze są słowa i wyobraźnia.~ GG: 10935943

Zeszyty
  • Ulubione – poczy­tam i się zas­ta­nowię...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mystery_girl

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 czerwca 2017, 21:38Mystery_girl sko­men­to­wał tek­st ....trzeba żyć nadzieją ....i [...]

2 czerwca 2017, 21:33Mystery_girl sko­men­to­wał tek­st Echo

2 czerwca 2017, 09:12Salomon sko­men­to­wał tek­st To wbrew po­zorom trud­na [...]

2 czerwca 2017, 01:51stepbyson sko­men­to­wał tek­st To wbrew po­zorom trud­na [...]

1 czerwca 2017, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st To wbrew po­zorom trud­na [...]

22 września 2016, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Po deszczu świat jest [...]

22 września 2016, 12:12Cris sko­men­to­wał tek­st Po deszczu świat jest [...]

14 czerwca 2016, 21:18mill sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem [...]

12 czerwca 2016, 21:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem [...]

12 czerwca 2016, 21:20mill sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj po­wiet­rze pachnie jaśmi­nem [...]